Feeding Time 1890
Kitty's Tea Party 1892
Children Feeding aSheep ????